Členské příspěvky pro rok 2023

Členské příspěvky pro rok 2023

Také už se těšíte na další společné ČaČua akce v roce 2023? Pokud se s námi vaše děti (6-18 let) chystají na nějakou vícedenní akci nebo pravidelně chodí na výlety, nezapomeňte jim zaplatit letošní členský příspěvek 1.000,-Kč.

K čemu příspěvky slouží?

  • Pro evidenci současných členů naší základny a také naší mateřské organizace Duha
  • Umožňují nám čerpat dotace a pokrýt část nákladů na vícedenní akce (tábor, lyžák, voda, podzimky), tyto akce pak mají členové výrazně levnější
  • Proplácíme z nich členům jízdenky a vstupenky na výletech

Jak si příspěvek pro rok 2023 zaplatit?

  1. Převodem na náš účet: 2801136919/2010 (jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel rodného čísla dítěte a do poznámky napište “jméno+příjmení – členský příspěvek 2023”)
  2. V hotovosti na jakékoliv ČaČua akci
  3. Společně s platbou za jinou akci (např. lyžařský či letní tábor)

Příspěvky pro dospělé členy:

  • Dospělým členem (18+) naší družiny se mohou stát vedoucí, kteří se během roku pravidelně zapojují do příprav a organizací akcí (ať už jedno či více denních)
  • Příspěvek pro tyto vedoucí je stanoven na 200,-Kč
  • Příspěvky pro dospělé lze stejně jako ty dětské zaplatit v hotovosti i na náš účet